Simbolurile celor 4 Evangheliști Actual

Simbolurile celor 4 Evangheliști

Tradiția a atribuit fiecăruia dintre cei 4 Evangheliști câte un simbol, acestea sunt zugrăvite pe pereți în naosul bisericilor ortodoxe.

Simbolurile celor patru evangheliști sunt pictate cu aureolă și cu aripi și pot fi văzute cel mai bine în bisericile ortodoxe, fiind pictate în naosul acestora. Aceste sunt inspirate din două cărți prezente în Canonul Biblic. În Proorocia lui Iezechiel, din Vechiul Testament („Feţele lor? – Toate patru aveau câte o față de om înainte, toate patru aveau câte o faţă de leu la dreapta, toate patru aveau câte o faţă de bou la stânga şi toate patru mai aveau şi câte o faţă de vultur în spate” (Iezechiel 1, 10).) și în Cartea Apocalipsei, din Noul Testament („Şi fiinţa cea dintâi era asemenea leului, a doua fiinţă asemenea viţelului, a treia fiinţă avea faţă de om, iar a patra fiinţă era asemenea vulturului care zboară” (Apocalipsa 4, 7).)

Simbolurile celor patru Evangheliști sunt explicate astfel:

Simbolul Sfântului Evanghelist Matei îngerul– arată prin aceasta că el îşi începe Evanghelia cu genealogia lui Iisus, a cărui naştere a fost vestită de un înger precum afirmă unii scriitori bisericeşti.

Simbolul leului a fost folosit pentru a-l desemna pe Sfântul Evanghelist Marcu pentru că, la începutul Evangheliei sale, vorbeşte despre ,,glasul celui care strigă în pustie,” glas ce aminteşte de răgetul leului.

Pentru Luca, viţelul pare să fie simbolul cel mai potrivit pentru că el este singurul Evanghelist care vorbeşte despre ,,viţelul cel gras” pe care, potrivit parabolei fiului risipitor, tatăl bun şi iertător îl înjunghie pentru sărbătoarea pe care o pregăteşte în cinstea fiului său reîntors.

Vulturul îi este atribuit Sfântului Evanghelist Ioan pentru că el se înalţă ca un vultur în descrierea minunată a Logosului dumnezeiesc, descriere care se întâlneşte la începutul Evangheliei sale. 

Citește și În ce zi pică Paștele în anul 2024

Sursa foto